OVER MIJ

Mijn missie is het onderwijs tot die plek maken waar zowel onderwijsprofessionals als leerlingen zich gelukkig voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Dat is een flinke uitdaging, want in de huidige complexe samenleving die in steeds hoger tempo verandert, wordt er van scholen verwacht NU goede onderwijskwaliteit te bieden, maar tegelijkertijd ook voortdurend het onderwijs zodanig te ontwikkelen dat aan de nieuwe omstandigheden wordt voldaan. Dat vraagt een wendbare organisatie met een hoog innovatievermogen. Helaas blijken veel scholen niet aan deze vraag te voldoen. Of het nu gaat om een visietraject, een ontwerpproces of de keuze voor een nieuwe methode, het grootste deel van de innovaties binnen het onderwijs blijkt te mislukken...

Als we onderwijsinnovaties tot duurzame successen willen maken, is het van belang de kennis over leren en innoveren (wat ik ook wel Proces geletterdheid noem) te benutten. Tijd dus voor Procesletters!

Procesbegeleider 

Als procesbegeleider help ik scholen/onderwijsorganisaties graag verantwoord en duurzaam innoveren. Ik zie het als mijn taak ideale omstandigheden te creƫren en ervoor te zorgen dat we de juiste stappen op de juiste momenten zetten. Zo help ik de doelgroep op de weg van huidige naar gewenste situatie. Daarbij houd ik rekening met de visie, drijfveren en motivatie van de doelgroep. Zij zijn uiteindelijk degenen die de innovatie uitvoeren. Bij het vieren van succes verdienen zij het applaus.

TAO- adviseur 

Naast het benutten van Proces geletterdheid is er nog een andere mogelijkheid om scholen wendbaarder te maken en wel door het gebruik van de schoolorganisatie als sturingsdomein. Als Team gecentreerde Arbeidsorganisatie adviseur help ik scholen de arbeidsorganisatie zodanig in te richten dat leraren in kleine teams samen de verantwoordelijkheid dragen voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende een aantal jaren. Niet alleen de wendbaarheid van de school neemt hierdoor toe, ook komt het ten goede aan de onderwijskwaliteit en het werkplezier. 

Filmeducatie 

Naast deze werkzaamheden heb ik Ana Paunovik mogen meehelpen met het ontwikkelen van de FilmToolkit als kickstart voor filmeducatie. Als ervaringsdeskundige op het gebied van deze Film Toolkit verzorg en begeleid ik de onderwijsactiviteiten van Beeldletters. Meer informatie hierover vindt u op www.beeldletters.nl